Architectuur

Het architectenbureau is werkzaam op verschillende terreinen:

 • appartementsgebouwen
 • woonzorgcentra
 • sociale huisvesting
 • openbare gebouwen
 • industriële gebouwen
 • particuliere woningen

Studiebureau Rimanque streeft naar een eenvoudige en functionele, doch eigentijdse maar niet noodzakelijk modegebonden architectuur. Het is voor ons telkens weer een creatieve uitdaging om binnen de gestelde beperkingen een architecturale meerwaarde na te streven.

Landmeting

NV Studiebureau Rimanque beschikt over alle recente appartuur en software die het mogelijk maken om opmetingen op een zo efficient en professioneel mogelijke manier uit te voeren.

Het toepassingsgebied van het meettoestel Leica Viva TS15, het snelste one-man totaalstation met beeldopname, is divers en een breed gamma van verrichtingen zijn mogelijk. De bekomen gegevens kunnen via onze tekensoftware zowel in 2D als 3D verwerkt en weergeven worden.

Leica Viva is bovendien het snelste totaalstation mét beeldopname en GPS en is door 1 persoon te bedienen, dit in tegenstelling tot de oudere generatie landmeettoestellen waarbij men minstens met 2 personen dient op te meten, en wat neerkomt op een hele kostenbesparing.

Technische kenmerken van Leica Viva TS15 :
Nauwkeurigheid: 1,0mgon.
Automatisch reflectorloos eenmansinstrument met CS15 + GS12 (GNSS)

Infrastructuur

Het architecten en studiebureau Rimanque kan zich eveneens beroepen op een jarenlange ervaring inzake infrastructuurwerken.

U kunt bij ons bureau terecht voor de uitwerking en opvolging van al uw wegen-, riolering- en omgevingswerken.

Van voorstudie tot uitvoering, kortom alle verschillende aspecten van het project, worden maximaal op elkaar afgestemd dankzij de expertise van onze medewerkers en het constante overleg met alle betrokken actoren.

Het bureau staat u bij zowel in openbare als private infrastructuurwerken zowel voor bestrating, pleinaanleg, parkings, woonomgeving en veel meer.

Studie
en advies

Als studiebureau staan we onze klanten graag bij in de opdrachten op vlak van studie en advies.

 • Stabiliteitsstudies
 • Veiligheidscoördinatie
 • Speciale technieken
 • EPB verslaggeving
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Projectmanagement en algemene coördinatie
 • Schattingen
 • Bouwkundige expertises
Contacteer ons