Restauratie oude ziekenhuis

Sint-Janshospitaal

Het Sint-Janshospitaal werd in de loop van de 13de eeuw gebouwd voor de arme zieken. Tijdens de belegering van de stad in 1635 werden de gebouwen grotendeels verwoest en nadien geleidelijk heropgebouwd. De oudst bewaarde gebouwen dateren van eind 16de, begin 17de eeuw. Het gebouw was deels eigendom van de stad, deels in privé bezit.

Op 21 juni 1976 werd de gehele site als monument geklasseerd.

Jarenlang was dit historische monument verwaarloosd, tot het in 2010 wegens instortingsgevaar volledig gestut moest worden en het vervolgens in haar geheel werd aangekocht door projectontwikkelaar Tom Decuypere.

Ons kantoor werd door de bouwheer beopdracht met de restauratie/heropbouw van het historische Sint-Jansgasthuis te Tienen.

Het voormalig Sint-Janshospitaal zal plaats bieden aan twee tot drie woningen, drie loften en zes tot acht appartementen. Dit grootschalig renovatieproject is momenteel in uitvoering.

Programma 2 woningen - 7 appartementen
Bouwheer D en G NV
Locatie Tienen
Status In uitvoering

Restauratie oude ziekenhuis

Sint-Janshospitaal

Exterieur

Reconstructie

Na lange verwaarlozing is het de intentie van de eigenaar om het historische pand terug in ere te herstellen en in te delen in verschillende woongelegenheden. Het linker gedeelte van het gebouw bevond zich in zo’n slechte staat dat een restau­ratie niet meer mogelijk was. Dit gedeelte werd afgebro­ken en de gevels werden heropgebouwd. De binnenin­richting werd opnieuw ont­worpen. Tijdens de afbraak werden de witte Gobertan­ge stenen genummerd, weg­genomen en gestockeerd. Bij de reconstructie worden deze oorspronkelijke Gobertange ­stenen gerestaureerd en één voor één op hun oorspronkelij­ke plaats teruggeplaatst.

Na de reconstructie en restauratie van de verschillende bouwdelen, zal ingezet worden op het regelmatig onderhoud van het erfgoed in functie van de nieuwe bestemming en van het behoud van erfgoedwaarden en -elementen.

Interieur

Authenticiteit

Het rechtergedeelte bevindt zich in betere staat en zal wor­den gerestaureerd. Ook hier werd de binnenindeling volle­dig nieuw ontworpen. De au­thentieke elementen zoals de houten spanten, moerbalken en vloeren worden ook hier behouden.

Join our team

Werken bij
Studiebureau Rimanque?

Bekijk vacatures