Loods voor graanopslag

Kemels

De plaats wordt gekenmerkt door een open en glooiend akkerlandschap.

Omwille van de ligging op een heuveltop wordt gekozen voor lichtgrijze materialen die zich zo beperkt mogelijk aftekenen t.o.v. de omgeving. De bijkomende groenaanplantingen moeten zorgen voor een afdoende inbuffering van het volume.

Bouwheer Kemels bvba
Locatie Tienen
Status Opgeleverd - 2016
Oppervlakte 2030 m²

Loods voor graanopslag

Kemels