8 appartementen + 1 woning

Residentie 4th Avenue

Het perceel bevindt zich op de hoek van 4e Lansierslaan en de Steenwegstraat.de inplanting van het nieuwbouwblok volgt de contouren van de af te breken bebouwing.

De architectuur in baksteen met betonnen balkons in regelmatig patroon en licht haakse gevelvlakken zorgt ervoor dat het gebouw qua schaal en volume verenigbaar is in de omgeving.

Alle daken, tenzij het hellend dak, waarin het appartement op de 3e verdieping werd ingewerkt, worden uitgevoerd als groendaken

Programma 8 appartementen
1 woning
ondergrondse parking
Bouwheer Brandhof
Locatie Tienen
Status Opgeleverd - 2016
Oppervlakte 1400 m²

8 appartementen + 1 woning

Residentie 4th Avenue